Pendidikan Bahasa Arab

Nama Program Studi:Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
Ketua Program Studi:Edy Murdani Z, M.Pd
Alamat:Jalan HAM. Rifaddin Samarinda Seberang Kalimantan Timur
Gelar Lulusan:S.Pd
Akreditasi:A

Pendidikan Bahasa Arab (PBA) merupakan salah satu jurusan dalam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Samarinda yang bertujuan menghasilkan Sarjana berkualitas dan professional dalam bidang pendidikan Bahasa Arab yang mampu berperan dalam mengembangkan ilmu kebahasaan di masyarakat.

Adapun prospek lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab sebagai berikut :

  • Guru MI/SD
  • MTS/SMP
  • MA/SMA
  • Penulis dan Pengamat Pendidikan
  • Penerjemah
  • Pemandu Wisata Rohani (Umroh dan Haji )

 

 


Kurikulum

No Matakuliah Sifat Paket Semester Jumlah SKS
Kode Nama
1 IAINMKK003 BAHASA ARAB I W 1 4
2 IAINMPK004 BAHASA INDONESIA KEILMUAN W 1 2
3 IAINMKK001 BAHASA INGGRIS I W 1 4
4 TARMKB026 DASAR-DASAR PENDIDIKAN W 1 2
5 IAINMPK003 FILSAFAT UMUM W 1 2
6 IAINMPB003 IAD/IBD/ISD W 1 2
7 IAINMPK001 PANCASILA W 1 2
8 MKK010309 BAHASA ARAB II W 2 4
9 MKK010311 BAHASA INGGRIS II W 2 4
10 MPK010303 CIVIC EDUCATION W 2 2
11 MKK010313 FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM W 2 2
12 MKK010306 METODOLOGI STUDI ISLAM W 2 3
13 MKK010303 ULUMUL HADIST W 2 2
14 MKK010302 ULUMUL QURAN W 2 2
15 MKK010307 USHUL FIQH W 2 2
16 IAINMKK009 FIQH W 3 2
17 STAINMKK012 ILMU KALAM DAN TASAWUF W 3 2
18 PBAMKB001 ISTIMA I W 3 2
19 PBAMKB003 KALAM I W 3 2
20 PBAMKB007 KITABAH I W 3 2
21 PBAMKB009* NAHWU I W 3 2
22 PBAMKB005 QIRAAH I W 3 2
23 STAINMKK013 SEJARAH PERADABAN ISLAM W 3 2
24 PBAMKB012* SHARF I W 3 2
25 PBAMKB014 TARJAMAH I W 3 2
26 STAINMKK009 USHUL FIQH W 3 2
27 PBA 30.0103.1 ADMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN W 4 3
28 PBA27.0103.1 BIMBINGAN KONSELING W 4 3
29 PBA 07.0103.1 FIQIH LUGHAH/ILMU LUGHAH W 4 2
30 PBA 26.0103.1 ISTIMA II W 4 2
31 PBA 12.0103.1 KALAM II W 4 2
32 PBA 09.0103.1 KITABAH II W 4 2
33 PBA 14.0103.1 NAHWU II W 4 2
34 TIK03.0103.1 PSIKOLOGI PENDIDIKAN W 4 2
35 PBA 18.0103.1 QIRAAH II W 4 2
36 PBA 20.0103.1 SHARAF II W 4 2
37 PBA 23.0103.1 TARJAMAH II W 4 2
38 PBAMKB019 BAHASA ARAB ANAK-ANAK (MK PILIHAN) P 5 2
39 PBAMKB020 BAHASA ARAB TKI & HAJI (MK PILIHAN) P 5 2
40 TARKB306 MASAILUL FIQHIYAH W 5 2
41 PBAKB313 METODOLOGI PENGAJARAN BAHASA ARAB W 5 3
42 PBAMKK222 NAHWU II W 5 2
43 PBAMKB005 PENELITIAN KUALITATIF W 5 3
44 PBAKB315 PERENCANAAN PENGAJARAN BAHASA ARAB W 5 2
45 PBAMKB017 QAWAIDUL IMLA W 5 2
46 PBAKK229 SHARAF II W 5 2
47 PBAMKB033 STATISTIK PENDIDIKAN W 5 3
48 TARKK213 TEKHNOLOGI DAN MEDIA PENGAJARAN W 5 3
49 PBA 06.0103.1 BALAGHAH W 6 3
50 PBA 03.0103.1 EVALUASI PENGAJARAN BA W 6 3
51 PBA 10.0103.1 INSYA KITABH III W 6 2
52 PBA 29.0103.1 KOMPUTER/ICT W 6 2
53 PBA 02.0103.1 MET.PENELITIAN BAHASA ARAB(KUANTITATIF) W 6 2
54 TIK 05.0103.1 MICRO TEACHING W 6 3
55 PBA 15.0103.1 NAHWU III W 6 2
56 PBA 31.0103.1 PPMDI W 6 2
57 PBA 21.0103.1 SHARAF III W 6 2
58 PBA 05.0103.1 TELAAH & PENGEMB.KURIKULUM W 6 3
59 STABB501 PKL W 7 4
60 INS 12.0103.1 KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) W 8 4
61 INS 13.0103.1 SKRIPSI W 8 6

 


Dosen

NO NAMA
1 Dr. MUCH. EKA MAHMUD M.Ag
2 MUSTAMIN S.Ag, M.Pd
3 H. KHAIRY ABUSYAIRI Lc., M.A
4 RUSDI S.Ag., M.SI
5 LULUK HUMAIRO PIMADA M.PdI
6  SYARIFATURRAHMATULLAH M.Pd
7  SUNANIK M.Pd.I
8  SITI NASIAH M.Pd
9  NURWATI M.Pd